Специализирано ръководство за счетоводителите
в строителството:

Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие

 

Уважаеми г-н/г-жо Счетоводител на строителното предприятие,

Имайки предвид непрекъснатите законодателни промени и сложните ситуации, в които често изпадате (и за които знаем от ежедневно получаваните в редакцията ни въпроси), счетоводството е особено трудна и отговорна работа.

Дори и без да е свързана със специфична дейност като строителството.

А Вашата е именно такава! От една страна трябва да спазвате счетоводните и данъчни закони, да вършите всичко в срок, да осчетоводявате съобразно стандартите... От друга страна трябва да следвате спецификите на строителното счетоводство, за да бъде всичко в ред.

За да Ви помогнем в нелеката задача, Ви предлагаме нова порция експертни съвети от Евгени Рангелов, този път за недвижимите имоти, събрани в Ръководството:

"Сделки с недвижими имоти на строителното предприятие"

 
 
 

Какво включва Ръководството:

❖ ВЕЩНИ ПРАВА И ВЕЩНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
➜ Вещни права
➜ Пълни и ограничени вещни права
- Право на строеж (суперфиция)
- Право на надстрояване и пристрояване
- Право на ползване
- Сервитутни права
➜ Актове за недвижими имоти и вписвания
- Общи положения
- Вид и форма на нотариалните удостоверения
- Нотариален акт за сделки с недвижими имоти
- Кадастър и имотен регистър
-. Вписвания
 
❖ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА
➜ Термини и нормативни определения
➜ Сделки със земи (терени)
➜ Сделки с право на строеж
➜ Сделки със сгради и части от тях
- Сгради и постройки
- Доставки на "нови" сгради
- Доставки на сгради, които не са „нови“ с прилежащ терен
* Прилежащ терен
* Определяне и отчитане на ДДС при сделки със стари сгради или части от тях
- Доставки на застроен терен, която се състои от „нова“ и „стара“ част
- Съпътстващи доставки
- Особени случаи на сделки с недвижими имоти
* Апорт на недвижими имоти
* Сделки със земя и вещни права върху нея и постройки, машини и съоръжения неподвижно закрепени към земята или изградени под повърхността ѝ
* Отчитане и облагане на подобрения върху собствени и наети активи
➜ Сделки с недвижими имоти за замяна (бартер)
- Същност и определение на бартера
- Нормативна уредба
- Данъчно третиране по ЗДДС
- Оценки на недвижимите имоти и вещните права за целите на отчитането на бартера
 Придобиване на недвижими имоти и дълготрайни активи от строителното предприятие със средства за временно строителство от изгражданите строежи
➜ Отдаване/ ползване под наем на недвижими имоти за дейността на строителното предприятие. Промени в отчитането на експлоатационния лизинг
- Общи положения на правната уредба
- Счетоводно отчитане и данъчно третиране на експлоатационния лизинг
* Накратко за новия МСФО 16 Лизинг
* Промените в СС 17 Лизинг от 1.01.2019 г.
* Прилагане на измененията в СС 17 Лизинг от предприятия с отчетна база МСС
* Данъчно третиране на промените по ЗКПО
* Данъчни аспекти по ЗДДС
➜ Отчитане на разходите за разрушаване на сгради и незаконни строежи
- Разрушаване на сгради/постройки и съоръжения
- Незаконни строежи: същност и счетоводно и данъчно третиране на разходите, свързани с тях

Разгърнете страниците на ръководството във видеото:
 
 
❖ ДОСТАВКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ КАТО СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ
 
➜ Калкулативна схема на строителното производство.Себестойност, сметна стойност и цена на строително-монтажните работи /СМР/
➜ Продажба на недвижими имоти с обща цена по договора
➜ Доставки на строежи и части от тях
- Строителното предприятие като доставчик на строителна продукция и строителни услуги у нас и в чужбина
➜ Документиране и отчитане продажби на строежи или части от тях като готов строителен продукт
➜ Как да се третира договор за изграждане на недвижим имот
➜ Законови гаранции за високо качество на строежите на недвижими имоти
- Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти, възникнали в договорените гаранционни срокове на строежите. Счетоводно и данъчно третиране на удръжките и разходите
- Временни и окончателни отбиви в строителството
 
❖ ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ И КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
➜ Данъчни регулации по ЗКПО
➜ Данъчни корекции на ползван данъчен кредит по ЗДДС
 
❖ ПРИЛОЖЕНИЯ
➜ Счетоводно отчитане и данъчно третиране на прогнозните разходи за демонтаж и извеждане от употреба на актив, изграден върху нает имот, включително възстановяване на терена и инфраструктурата
➜ Документиране и обезщетяване на вреда, нанесена от наемател/ ползвател на нает недвижим имот/ актив
➜ Договаряне, документиране и плащане на разходите за използване на наетата вещ (консумативни разходи) 
➜ Разгънатата застроена площ /РЗП/ като база за разпределение на разходи в строителството
➜ Калкулативно табло за себестойността на строителните и монтажните работи
 
Вижте анализа "Tретиране по ЗДДС на бартерни сделки с недвижими имоти" от изданието във видеото:
 


Вижте цели страници от книгата тук: 

Научете за автора на Ръководството:

Експерт Евгени Рангелов
Роден в гр. София. Завършва Стопанска Академия в гр. Свищов, с магистърска степен "Финанси и кредит". Целият му трудов стаж е свързан със строителството (автор на издадените от РС Издателство и бизнес консултации "Непоколебима практика: Наръчник за счетоводителите от строителните фирми" и "Документиране и счетоводно отчитане на данъците", която можете да закупите от страницата). Като Финансов директор на Министерството на строителството дълги години ръководи методологията на отрасъла. 
 
Сътрудничи на специализираните периодични издания по въпросите на счетоводството, данъците, отчитането на сделките с недвижими имоти, финансите и икономиката на строителството. 

Има голям брой печатни издания, в сътрудничество с редица специализирани издателства в тази област. Лектор е в курсове и семинари за квалификация на счетоводители и специалисти от строителството по счетоводната отчетност, данъчното облагане, отчитането на търговски договори и пр. Лицензиран експерт в областта на приватизацията.
 
Още полезни практически наръчници:


 


ДДС наръчник 2021
 

Данъчните закони в практиката - решения на казусиСчетоводители в действие


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си на стъпка 2!

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси


Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
 

Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ